Ứng dụng thường thấy của gỗ sến trong lĩnh vực nội thất